Členstvo v SFS je upravené v stanovách spoločnosti: Stanovy SFS (na stiahnutie)

Prihlášku je potrebné vyplniť a poslať na adresu spoločnosti:

Prihláška (na stiahnutie), anglická verzia – Registration (ENGLISH)

Slovenská faleristická spoločnosť

Hollého 24

927 05    Šaľa

Slovensko

Členské na rok:

30 Euro (pre šudentov stredných a vysokých škôl – denné štúdium, je členské 15 euro)

Nový člen je povinný členský poplatok splatiť do 1 mesiaca od prijatia za člena SFS.

Členské je potrebné uhradiť:
1) Do rúk pokladníka
2) Na bankový účet SFS: 2700340865 / 8330    (FIO BANKA)

Pre ČR: 2700340865 / 2010

Pre zahraničie:  IBAN: SK18 8330 0000 0027 0034 0865

BIC: FIOZSKBAXXX

Dieser Beitrag wurde unter Mitgliedschaft veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.