Vedenie SFS

 

VEDENIE SFS  2014-2018:

Predseda: JUDr. Pavol Marciš

Podpredseda: prof. Dr. Vlastimil Kozoň, PhD.

Člen Rady: Ing. Rudolf Rezníček

Člen Rady: Vladimír Považan

Člen Rady: Gabriel Fekete

Člen Rady: Mgr. Roman Záň

Pokladník: pplk. v.v. Ing. Peter Kapitán

 

 

VEDENIE SFS  2011-2014:

Predseda: Mgr. Pavol Marciš

Podpredseda: Ing. Rudolf Rezníček

Člen Rady: prof. Dr. Vlastimil Kozoň, PhD.

Člen Rady: Vladimír Považan

Člen Rady: Mgr. Miroslav Bujňák

Člen Rady: Gabriel Fekete

Pokladník: Ivan Chudý