Archiv der Kategorie: Phaleristische Revue

Zborník z konferencií SFS

SFS plánuje vydávať zborník z konferencií SFS. O vydaní vás budeme informovať na stránkach SFS. Zodopvedná osoba je Mgr. Jerguš sivoš, PhD. – jergus.sivos@gmail.com Rada SFS

Veröffentlicht unter Phaleristische Revue | Comments Off on Zborník z konferencií SFS