This is alternative content.

Archiv für die Kategorie „Phaleristische Revue“

Zborník z konferencií SFS

SFS plánuje vydávať zborník z konferencií SFS. O vydaní vás budeme informovať na stránkach SFS. Zodopvedná osoba je Mgr. Jerguš sivoš, PhD. – jergus.sivos@gmail.com

Rada SFS

Reklama:

 

Tu môže byť Vaša reklama

Kontaktujte nás