This is alternative content.

Archiv für die Kategorie „Links“

Múzeá a spolky

Múzeum SNP – www.muzeumsnp.sk

KVH Beskydy – http://www.kvhbeskydy.sk/

Vojenský historický ústav – www.vhu.sk

Druhá svetová – www.druhasvetova.sk

Územná úradovňa Bratislava 10 Slovenskej sekcie IPA – www.ipa-ba10.sk

Archiv kancelárie prezidenta ČR – www.prazskyhradarchiv.cz/archivKPR/cz/

Numizmatika Macho & Chlapovič – http://www.numizmatikamch.sk/

Slovenská policajno-historická spoločnosť – www.sphs.sk

Phaleristiche Gesellchaft im Ausland

Ögo (Österreich) – www.ordenskunde.at 

SSP (Schweiz) – www.decorations-medailles.ch

OMRS (UK) – www.omrs.org.uk

Medeco (Belgien) – users.skynet.be/medec

SKF (Belgien) – www.skf-vzw.org

SRO (Niederlande) – www.vereniging-sro.nl

OMSD (Dänemark) – www.omsd.dk

DGO (Deutschland) – www.deutsche-gesellschaft-fuer-ordenskunde.de

AFP (Portugal) – www.faleristica.org

MSOI (Ireland) – www.msoi.eu

OMSA (USA) – www.omsa.org

Reklama:

 

Tu môže byť Vaša reklama

Kontaktujte nás