Členstvo

Členstvo v SFS je upravené v stanovách spoločnosti: Stanovy SFS (na stiahnutie)

Prihlášku je potrebné vyplniť a poslať na e-mail spoločnosti:

Prihláška (na stiahnutie)

Slovenská faleristická spoločnosť

office@sfs.sk

predseda@sfs.sk

Členské na rok:

30 Euro

Nový člen je povinný členský poplatok splatiť do 1 mesiaca od prijatia za člena SFS.

Členské je potrebné uhradiť:
Na bankový účet SFS: SK18 8330 0000 0027 0034 0865    (FIO BANKA)

BIC: FIOZSKBAXXX

Tento obsah bol zaradený v Členstvo. Zálohujte si trvalý odkaz.