Záhada obrazu

Počas voľna počas Veľkonočných sviatkov som navštívil niekoľko kaštieľov v okolí, medzi nimi aj Kaštieľ v Oponiciach s jeho mimoriadnou knižnicou.

 

Vrámci prehliadky ma mimo iné zaujal aj obraz šľachtica v rúchu rytiera rádu Zlatého rúna s hviezdou rádu sv. Štefana na prsiach. Samozrejme ako faleristu a zberateľa venujúceho sa predovšetkým dekoráciám Rakúsko – Uhorskej monarchie ma hneď zaujímalo, o koho ide. Od správcu knižnice p. Králika som sa dozvedel, že ide malú záhadu. Muž na obraze je oficiálne považovaný za Jozefa Apponyiho, ktorý však nemá z knižnicou nič spoločné. Podľa p. Králika je omnoho pravdepodobnejšie, že ide o záchrancu knižnice Antona Apponyiho, čo sa snaží dokázať, ale chýbajú mu rozhodujúce dôkazy. Táto záhada ma hneď zaujala a preto som mu v mene SFS ponúkol pomoc pri hľadaní faleristických dôkazov, ktoré by mohli pomôcť s preukázaním identity muža na obraze.

 

Spolu s kolegom Ivanom Chudým sme sa pokúsili na základe kombinácie týchto dvoch najvyšších rádov zistiť vodítka k totožnosti muža na obraze a šťastie mám mimoriadne prialo. Podarilo sa nám zistiť, že rád Zlatého rúna bol udelený iba štyrom členom rodiny Apponyi a vďaka tomuto zisteniu sme hneď na začiatku úplne vyvrátili tvrdenie, že na obraze je Jozef Apponyi, ako sa pôvodne predpokladalo. Následne sme zistili, že z týchto štyroch členov rodiny iba jeden jediný získal zároveň aj veľkokríž rádu sv. Štefana a tak sa nám vo veľmi krátkom čase podarilo jednoznačne určiť totožnosť muža na obraze. Podľa našich zistení sa na obraze skutočne nachádza rakúsky diplomat

Anthal Apponyi

záchranca Apponyiovskej knižnice, ktorý získal spomínané rády v rokoch 1836 a 1823.

porovnanie historickej podobizne grófa Antona Apponyiho s mužom na obraze:

Veríme, že sa nám šťastnou náhodou podarilo prispieť k dobrému menu SFS a zároveň poukázať na potenciál, ktorý faleristika ako pomocná veda historická nepochybne má….

Vlado Považan

 

linky na informácie o Apponyiovskej knižnici:

http://www.chateauappony.sk/kastiel-chateau-oponice/historicka-kniznica

http://www.obnova.sk/clanok/vzacnu-apponyiovsku-kniznicu-otvoria-pre-verejnost

 
.

Tento obsah bol zaradený v archív. Zálohujte si trvalý odkaz.