Záhada obrazu v Apponyiovskej knižnici

15.4. 2012

Členom Slovenskej faleristickej spoločnosti sa

podarilo vyriešiť totožnosť muža na obraze,

ktorý sa nachádza vo vzácnej Apponyiovskej

knižnici v Oponiciach.

 

VIAC TU:

Počas voľna Veľkonočných sviatkov som navštívil niekoľko kaštieľov v okolí, medzi nimi aj kaštieľ v Oponiciach s jeho vzácnou knižnicou.

 

V rámci prehliadky ma mimo iného zaujal aj obraz šľachtica v rúchu rytiera rádu Zlatého rúna s hviezdou Radu sv. Štefana na prsiach. Samozrejme ako faleristu a zberateľa venujúceho sa predovšetkým dekoráciám Rakúsko – Uhorskej monarchie ma hneď zaujímalo o koho ide.

Od správcu knižnice p. Králika som sa dozvedel, že ide o malú záhadu. Muž na obraze je oficiálne považovaný za Jozefa Apponyiho, ktorý však nemá z knižnicou nič spoločné. Podľa p. Králika je omnoho pravdepodobnejšie, že ide o záchrancu knižnice Antona Apponyiho, čo sa snaží dokázať, ale chýbajú mu rozhodujúce dôkazy. Táto záhada ma hneď zaujala a preto som mu v mene SFS ponúkol pomoc pri hľadaní faleristických dôkazov, ktoré by mohli pomôcť s preukázaním identity muža na obraze.

 

Spolu s kolegom Ivanom Chudým sme sa pokúsili na základe kombinácie týchto dvoch najvyšších radov zistiť vodítka k totožnosti muža na obraze. Aj s trochou šťastia sa nám podarilo zistiť, že rad Zlatého rúna bol udelený iba štyrom členom rodiny Apponyi a vďaka tejto indície sme hneď na začiatku vylúčili tvrdenie, že na obraze je Jozef Apponyi, ako sa pôvodne predpokladalo. Následne sme zistili, že z týchto štyroch členov rodiny iba jeden člen rodu získal zároveň aj veľkokríž radu sv. Štefana a tak sa nám vo veľmi krátkom čase podarilo jednoznačne určiť totožnosť muža na obraze. Podľa našich zistení sa na obraze skutočne nachádza rakúsky diplomat Anthal Apponyi záchranca Apponyiovskej knižnice, ktorý získal spomínané rady v rokoch 1823 a 1836.

Porovnanie historickej podobizne grófa Antona Apponyiho s mužom na obraze:

Veríme, že sa námpodarilo prispieť k dobrému menu SFS a zároveň poukázať na potenciál, ktorý faleristika ako pomocná veda historická nepochybne má.

Vladimír  Považan

Člen Rady SFS

 

linky na informácie o Apponyiovskej knižnici:

http://www.chateauappony.sk/kastiel-chateau-oponice/historicka-kniznica

http://www.obnova.sk/clanok/vzacnu-apponyiovsku-kniznicu-otvoria-pre-verejnost

 

 

 

 

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.