Ing. Rudolf Rezníček (1955-2022)

S úprimnou ľútosťou oznamujeme, že nás 25. 9. 2022 fyzicky opustil, ale ideovo s nami stále žije, pán Ing. Rudolf Rezníček.

Ing. Rezníček patrí k zakladajúcim členom Slovenskej faleristickej spoločnosti v roku 2010. Svojou faleristickou a tiež numizmatickou expertízou a skúsenosťami patril k naslovozvaným odborníkom a to s medzinárodným dosahom. Každý kto ho osobne poznal, vie že s ním boli vždy zaujímavé diskusie a i „kopec srandy“. Nech nám zostanú tieto milé spomienky na nášho priateľa Ruda.

Vedenie SFS

Dieser Beitrag wurde unter Hauptseite veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.