Partizánske odznaky 1945 – 1989

V roku 2012 SFS plánuje vydať publikáciu venovanej partizánskym odznakom a dekoráciám z rokov 1945 až 1989. Publikácia bude skôr vo forme katalógu s jednotlivými popismi.
Za prípadné návrhy a najmä obrazovú prílohu budeme povďační.

Tento obsah bol zaradený v Publikácie. Zálohujte si trvalý odkaz.