Múzeá a spolky

Múzeum SNP – www.muzeumsnp.sk

KVH Beskydy – http://www.kvhbeskydy.sk/

Vojenský historický ústav – www.vhu.sk

Druhá svetová – www.druhasvetova.sk

Územná úradovňa Bratislava 10 Slovenskej sekcie IPA – www.ipa-ba10.sk

Archiv kancelárie prezidenta ČR – www.prazskyhradarchiv.cz/archivKPR/cz/

Numizmatika Macho & Chlapovič – http://www.numizmatikamch.sk/

Slovenská policajno-historická spoločnosť – www.sphs.sk

Tento obsah bol zaradený v Linky. Zálohujte si trvalý odkaz.