Kontakt

Predseda SFS –  Mgr. Jerguš Sivoš, PhD.: predseda@sfs.sk

 

Podpredseda SFS –  Dr.h.c. prof. Dr. Vlastimil Kozoň, PhD.: v.kozon@wdm.at

 

Člen Rady SFS – MUDr. Jozef Hedera

 

Člen Rady SFS – Vladimír Považan

 

Člen Rady SFS – Gabriel Fekete

 

Člen Rady SFS – PhDr. Tomáš Šefranko, PhD.

 

Pokladník SFS – pplk v.v. Ing. Peter Kapitán

 

Bankové spojenie: FIO BANKA

IBAN: SK18 8330 0000 0027 0034 0865

BIC: FIOZSKBAXXX

 

Sídlo SFS:

Mgr. Jerguš Sivoš, PhD.

Slovenská faleristická spoločnosť o.z.

Gercenova 4

85101 Bratislava

Slovenská republika