Členský odznak SFS

 

 

 

 

 

 

 

Členský odznak Slovenskej faleristickej spoločnosti  sa udeľuje na základe prijatia za  člena SFS a schválením Radou SFS. Predpokladom na udelenie je uplynutie jednoročného  členstva alebo po zaplatení minimálne dvojročného  členského príspevku.

 

Počet číslovaných odznakov: 72 kusov

Počet nečíslovaných odznakov: 18 kusov + odznaky označené ako duplikát („D“)

Počet udelených odznakov: 41 kusov

 

SMERNICA TU:Smernica SFS o odznakoch 2011.

Tento obsah bol zaradený v Dekorácie SFS. Zálohujte si trvalý odkaz.