Udelenie zlatých brošní v Bratislave

20.9. 2012

Dňa 14.9. sa uskutočnila v Bratislave vedecká

konferencia venovaná ošetrovateľtvu na Slove-

nsku a pri tejto príležitosti boli udeľené zlaté

brošne viacerým významným osobnostiam

v danom odbore. Organizátorom a osobou,

ktorá udeľovala zlaté brošne doc. Vlastimil

Kozoň, ktorý je aj členom SFS. Vyznemaným

gratulujeme a dúfame, že takýchto akcií

bude viac.

 

Rada SFS

Obrázky TU:

Zlaté brošne pripravené na udeľenie.

Doc. Vlastimil Kozoň udeľuje zlatú brošnu prvej dáme pani Silvii Gašparovičovej

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.