Prezident Kiska udelil najvyššie štátne vyznamenania

9.1. 2017

Ako každý rok, aj tento sa začínal udeľovaním štátnych vyznamenaní. Tento rok udelil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 20 osobám.

Zita Furková, herečka Pribinov kríž II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a divadelného umenia
Juraj Herz, režisér Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry, filmového umenia a za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
Juraj Hromkovič, profesor informatiky Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy, výskumu a techniky
Martin Huba, herec a režisér Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj divadelného a filmového umenia
Tomáš Janovic, spisovateľ a aforista Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj literatúry a audiovizuálnej tvorby
Zora Jesenská [in memoriam], prekladateľka a publicistka Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj prekladateľskej činnosti
Ivan Kamenec, historik Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj historických vied
Michal Kaščák, organizátor festivalu Pohoda Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj kultúry
Michael Kocáb, hudobník Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou a o posilnenie postavenia Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch
Ladislav Kováč, biochemik Pribinov kríž II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výchovy a vzdelávania
Jaroslav Krajčo, právnik a sudca Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti práva
Alexandra Krsková, právnička a vysokoškolská pedagogička Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj práva a právnej etiky
Ján Langoš [in memoriam], politik Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a za zachovávanie pamäti národa
Mária Maciková, vinárka Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti poľnohospodárstva a vinárstva
Augustín Maťovčík, literárny historik Pribinov kríž II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti biografie a bibliografie
Eva Mosnáková, účastníčka odboja Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výtvarného umenia
Ilona Németh, výtvarníčka Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výtvarného umenia
Dobroslav Pustaj [in memoriam], politický väzeň Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a ochranu ľudských práv a slobôd
Daniela Šilanová [in memoriam], publicistka a dramaturgička Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti publicistiky a divadelného umenia
Ivan Trimaj, ústavný právnik Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj práva

Všetkým vyznamenaním touto cestou gratulujeme a dúfame, že vyznamenania budú aj nosiť.

Zdroj: www.prezident.sk

 

Rada SFS

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.