This is alternative content.

Archive for the ‘Aktuality’ Category

Kongres SFS v Smoleniciach

6.3. 2017

Dňa 1.4. 2017 (sobota) sa na zámku v Smoleniciach uskutočni riadny kongres Slovenskej faleristickej spoločnosti.

Pozvaní sú len členovia SFS a pozvaní hostia. Svoju účasť a ubytovanie prosím nahláste kontaktnej osobe: Dušan Holkovič (holkovic.d@gmail.com).

Rada SFS

Rukopis od Ladislava Jambora k stiahnutiu ZDARMA

14.2. 2017

S dovolením rodiny pána Ladislava Jambora si vám Slovenská faleristická spoločnosť dovoľuje sprístupnit prvotinu venovanú vyznamenaniam Slovenskej republiky 1939-1945 pod názvom:

Rady * Vyznamenania * Pamätné odznaky * Symbolické náhradky * Slovenskej republiky 1939 1945. Jedná sa o akúsi prvotinu v slovenskej faleristike, z ktorej vo veľkej miere Čerpal aj Ľudovít Trenčan. Ladislav Jambol bol ocenený Čestným odznakom SFS v striebornom stupni.

Monografia TU: Jambor L. Rady a vyznamenania … SK 1939-1945, Trenčín 1970.

 

Pavol Marciš

Predseda SFS

Bronzový Čestný odznak SFS pre Dr. Lajosa Pállosa

25.1. 2017

Ďalší dekorovaný taktiež pochádza z Maďarského národného múzea a je ním Dr. Lajos Pállos. Dr. Pállos je kurátorom Maďarského národného múzea v mincovom kabinete pre faleristiku. Bronzový Čestný odznak SFS dostal za dlhoročnú prácu ako kurátor pre faleristiku, kde má veľký prínos pre stredoeurópsku faleristiku, taktiež za publikáciu mnohých článkov, a v poslednom a najdôležitejšom rade za organizovanie a aktívnu účasť na 5. Medzinárodnej faleristickej konferencii v Budapešti a za autorstvo a nezastupiteľnú úlohu pri dôležitej výstave z roku 2015 venovanú faleristike „250. výročie založenia Radu sv. Štefana“. Dr. Lajosovi Pállosovi gratulujeme a nepochybujeme o tom, že spolupráca bude naďalej nadštandartne pokračovať.

Pavol Marciš

Predseda SFS

Bronzový Čestný odznak pre Dr. Csabu Tótha

25.1. 2017

Medzi dekorovanými z konferencie v Budapešti bol aj kurátor Maďarského národného múzea Dr. Csaba Tóth. Csaba Tóth je dlhoročný kurátor v mincovom kabinete pre stredoveké a novoveké mince. Je autorom mnohých výstav, kníh a článkov. Dr. Csaba Tóth dostal Čestná odznak Slovenskej faleristickej spoločnosti za dlhoročnú spoluprácu medzi SFS a Maďarským národným múzeom, za organizovanie výstav a vydanie publikácie ohľadne medailí, ale najmä za spoluorganizovanie 5. Medzinárodnej faleristickej spoločnosti v Budapešti a tiež za výpomoc pri organizovaní výstavy z roku 2015 s názvom „250 výročie Radu sv. Štefana“. Dekorovanému gratulujeme a pevne veríme, že spolupráca bude pokračovať naďalej.

Pavol Marciš

Predseda SFS

 

Bronzový Čestný odznak SFS pre Mgr. Mareka Budaja, PhD.

24.1. 2017

Pri príležitosti 5. Medzinárodnej faleristickej konferencie v Budapešti bolo odovzdaných niekoľko čestných odznakov SFS. Medzi ocenenými bol aj dlhoročný člen SFS a kurátor pre mince a medaile v Bratislavskom múzeu Mgr. Marek Budaj, PhD. MArek Budaj je dlhoročným kurátorom na Bratislavskom hrade, autor viacerých výstav numizmatického charakteru, mnohých odborných kníh a článkov a vydavateľ numizmatického časopisu Denarius. Čestný odznak mu bol udelený za dlhoročnú spoluprácu pre Slovenskú faleristickú spoločnosť, pre spoluorganizovanie výstavy „Slovenské vyznamenania“ z roku 2013, ako aj hlavný spoluorganizátor dvoch Medzinárodných faleristických konferencií, ktoré sa konali v Bratislave. Marekovi Budajovi gratulujeme a dúfame, že v dobrej robote bude pokračovať.

Rada SFS

Prezident Kiska udelil najvyššie štátne vyznamenania

9.1. 2017

Ako každý rok, aj tento sa začínal udeľovaním štátnych vyznamenaní. Tento rok udelil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 20 osobám.

Zita Furková, herečka Pribinov kríž II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a divadelného umenia
Juraj Herz, režisér Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry, filmového umenia a za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
Juraj Hromkovič, profesor informatiky Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy, výskumu a techniky
Martin Huba, herec a režisér Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj divadelného a filmového umenia
Tomáš Janovic, spisovateľ a aforista Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj literatúry a audiovizuálnej tvorby
Zora Jesenská [in memoriam], prekladateľka a publicistka Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj prekladateľskej činnosti
Ivan Kamenec, historik Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj historických vied
Michal Kaščák, organizátor festivalu Pohoda Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj kultúry
Michael Kocáb, hudobník Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou a o posilnenie postavenia Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch
Ladislav Kováč, biochemik Pribinov kríž II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výchovy a vzdelávania
Jaroslav Krajčo, právnik a sudca Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti práva
Alexandra Krsková, právnička a vysokoškolská pedagogička Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj práva a právnej etiky
Ján Langoš [in memoriam], politik Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a za zachovávanie pamäti národa
Mária Maciková, vinárka Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti poľnohospodárstva a vinárstva
Augustín Maťovčík, literárny historik Pribinov kríž II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti biografie a bibliografie
Eva Mosnáková, účastníčka odboja Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výtvarného umenia
Ilona Németh, výtvarníčka Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výtvarného umenia
Dobroslav Pustaj [in memoriam], politický väzeň Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a ochranu ľudských práv a slobôd
Daniela Šilanová [in memoriam], publicistka a dramaturgička Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti publicistiky a divadelného umenia
Ivan Trimaj, ústavný právnik Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj práva

Všetkým vyznamenaním touto cestou gratulujeme a dúfame, že vyznamenania budú aj nosiť.

Zdroj: www.prezident.sk

 

Rada SFS

KNIHA: Hasičské vyznamenania a dekorácie POMOC!

4.1. 2017

Člen Rady SFS Vladimír Považan už dlhšiu dobu pripravuje knihu o hasičských vyznamenaniach a dekoráciach. Kniha sa pripravuje s vydavateľstvom Jaro Kozák z Martina a kniha by mala vyjsť koncom roka 2017. Na základe toho, že sa nedá v nej obsiahnuť všetko, keďže dostupné informácie sú obmedzené, by sme chceli poprosiť zberateľov, odborných pracovníkov v múzeách, ale aj širokú verejnosť, že ak majú nejaké vyznamenania, dekoráciu, poprípade aj fotku kde je takáto dekorácia, alebo vyznamenanie zobrazené, aby informovali autora publikácie pána Považana na emaily: vladimir.povazan@sk.nestle.com

Za každú informáciu, fotografiu, dokument, budeme vďační.

Ďakujeme

JUDr. Pavol Marciš

Predseda SFS

Udelenie Strieborného Čestného odznaku SFS pre Mgr. Ladislava Jambora in memoriam

20.12. 2016

Dňa 9.12. 2016 sa pri príležitosti konania kongresu Slovenskej faleristickej spoločnosti v Bratislave uskutočnilo odovzdávanie Čestného odznaku Slovenskej faleristickej spoločnosti v striebornom stupni pre 

Mgr. Ladislava Jambora in memoriam. Pán Jambor pochádzal z Trenčína, kde vykonával profesiu učiteľa. Popri zbieraniu vyznamenaní jeho najdôležitejšie dielo, ktoré bolo vydané len v pár kusoch považujeme publikáciu o slovenských vyznamenaniach z rokov 1939-1945, z ktorej v drvivej väčšine neskôr čerpal aj Ľudovít Trenčan vo svojej publikácii Rady a vyznamenania Slovenskej republiky 1939-1945 (rok vydania 1992). Ladislav Jambor sa popri faleristike venoval aj numizmatike, patril medzi zakladateľov pobočky Slovenskej numizmatickej spoločnosti v Trenčíne, ktorú aj dlhé roky viedol. Za svoju činnosť si vyslúžil viacero ocenení a dokonca na jeho počesť bola vydaná špeciálna medaila. Čestný odznak prišla prevziať manželka pána Jambora spolu s dvoma dcérami. Pán Jambor sa určitým spôsobom zaslúžil o rozvoj faleristiky na Slovensku. Česť jeho pamiatke!

Životopis p. Jámbora TU: Ladislav Jambor životopis

Rada SFS

FOTOGALÉRIA TU: Read the rest of this entry »

Nový pokladník SFS

15.12. 2016

Dňa 9.12. 2016 sa v Bratislave konal Riadny kongres Slovenskej faleristickej spoločnosti, kde bol do funkcie pokladníka na 4 roky už riadne zvolený člen SFS pplk v.v. Ing. Peter Kapitán. Novému pokladníkovi želáme elán do práce a tešíme sa na spoluprácu.

Rada SFS

Udelenie Bronzového čestného odznaku SFS pre Mgr. Tomáša Šefranka

2.12. 2016

Dňa 18.11. 2016 bol udelený bronzový Čestný odznak Slovenskej faleristickej spoločnosti pre člena SFS Mgr. Tomáša Šefranka za jeho finančnú pomoc pre našu spoločnosť. Čestný odznak mu bol udelený ešte v roku 2014, ale vzhľad om napracovnú vyťaženosť pána Šefranka bolo odovzdanie možné až v tomto období. Tomášovi ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

Rada SFS

Reklama:

 

Tu môže byť Vaša reklama

Kontaktujte nás