Bronzový Čestný odznak SFS pre Dr. Lajosa Pállosa

25.1. 2017

Ďalší dekorovaný taktiež pochádza z Maďarského národného múzea a je ním Dr. Lajos Pállos. Dr. Pállos je kurátorom Maďarského národného múzea v mincovom kabinete pre faleristiku. Bronzový Čestný odznak SFS dostal za dlhoročnú prácu ako kurátor pre faleristiku, kde má veľký prínos pre stredoeurópsku faleristiku, taktiež za publikáciu mnohých článkov, a v poslednom a najdôležitejšom rade za organizovanie a aktívnu účasť na 5. Medzinárodnej faleristickej konferencii v Budapešti a za autorstvo a nezastupiteľnú úlohu pri dôležitej výstave z roku 2015 venovanú faleristike „250. výročie založenia Radu sv. Štefana“. Dr. Lajosovi Pállosovi gratulujeme a nepochybujeme o tom, že spolupráca bude naďalej nadštandartne pokračovať.

Pavol Marciš

Predseda SFS

Tento obsah bol zaradený v Aktuality. Zálohujte si trvalý odkaz.