7. Medzinárodná faleristická konferencia 24.10.2020 sa koná iba VIRTUÁLNE!

Program faleristickej konferencie SFS 2020

Vážení priatelia faleristiky / Sehr geehrte Freunde der Phaleristik / Dear friends of phaleristics!

 

Na základe aktuálnych corona-pandemických opatrení sa SFS-konferencia uskutoční 24.10.2020 len VIRTUÁLNE formou Power Point prezentácií na www.sfs.sk

Prezentácie sú uverejnené v pdf formáte a Vy môžete po prezretí položiť Vaše otázky, prípadne komentár, priamo autorovi na e-mailovú adresu, ktorá je na konci každej prezentácie.

_

Aufgrund der aktuellen Corona-Pandemiemaßnahmen wird die SFS-Konferenz nur VIRTUELL in Form von Power Point-Präsentationen unter www.sfs.sk stattfinden.

Präsentationen sind im pdf Format veröffentlicht und Sie können Ihre Fragen bzw. ein Kommentar, direkt an die AutorInnen per E-Mail-Adresse, die am Ende jeder Präsentation ist, stellen.

_

Based on current corona-pandemic measures, the SFS-conference will take place only VIRTUALLY in the form of Power Point presentations at www.sfs.sk

Presentations are published in pdf format and you can ask your questions or a comment, directly to the authors via the email address at the end of each presentation.

 

This entry was posted in Home . Bookmark the permalink.