This is alternative content.

Archive for the ‘Domov’ Category

Otvárame novú výstavu

Ďalšie pokračovanie výstavy “Faleristika pre každého” otvárame už tento piatok v Tríbečskom múzeu v Topoľčanoch. Tak ako tradične, aj tentoraz je cieľom výstavy priblížiť faleristiku širokej verejnosti a spropagovať túto pomocnú vedu historickú na Slovensku. Na príprave výstavy sa podieľali naši členovia Ivan Chudý, Roman Tabaček a Vladimír Považan.

Všetkých týmto srdečne pozývame!

Kongres SFS v Smoleniciach – 1.4. 2017

2.4. 2017

V mene predstavenstva, by som chcel všetkým zúčastnením poďakovať a zároveň pogratulovať pplk. v.v. Ing Marcelovi Šuštiakovi, ktorý od SFS obdržal bronzový čestný odznak a Ing. Josefovi Hrdému, ktorý za svoj celoživotný prínos pre československú faleristiku obdržal zlatý stupeň Čestného odznaku SFS.

JUDr. Pavol Marciš

Predseda SFS

2% Tlačivo

V Y H L Á S E N I E 2017

2% pre SFS – TLAČIVO!!!

7.3. 2016

Milí priaznivci SFS, v mene našej spoločnosti by sme Vás chceli poprosiť o darovanie 2% z daní práve pre našu spoločnosť.

Údaje:

Slovenská faleristická spoločnosť

Hollého 24

927 05 Šaľa

IČO: 42 204 798

Vyplnené tlačivo pre výhlasenie o 2% NÁJDETE TUV Y H L Á S E N I E 2017

SFS je riadne registrovaná notárskym úradom na poberanie 2%.

Vopred ďakujeme

Rada SFS


 

Kongres SFS v Smoleniciach

6.3. 2017

Dňa 1.4. 2017 (sobota) sa na zámku v Smoleniciach uskutočni riadny kongres Slovenskej faleristickej spoločnosti.

Pozvaní sú len členovia SFS a pozvaní hostia. Svoju účasť a ubytovanie prosím nahláste kontaktnej osobe: Dušan Holkovič (holkovic.d@gmail.com).

Rada SFS

Rukopis od Ladislava Jambora k stiahnutiu ZDARMA

14.2. 2017

S dovolením rodiny pána Ladislava Jambora si vám Slovenská faleristická spoločnosť dovoľuje sprístupnit prvotinu venovanú vyznamenaniam Slovenskej republiky 1939-1945 pod názvom:

Rady * Vyznamenania * Pamätné odznaky * Symbolické náhradky * Slovenskej republiky 1939 1945. Jedná sa o akúsi prvotinu v slovenskej faleristike, z ktorej vo veľkej miere Čerpal aj Ľudovít Trenčan. Ladislav Jambol bol ocenený Čestným odznakom SFS v striebornom stupni.

Monografia TU: Jambor L. Rady a vyznamenania … SK 1939-1945, Trenčín 1970.

 

Pavol Marciš

Predseda SFS

Bronzový Čestný odznak SFS pre Dr. Lajosa Pállosa

25.1. 2017

Ďalší dekorovaný taktiež pochádza z Maďarského národného múzea a je ním Dr. Lajos Pállos. Dr. Pállos je kurátorom Maďarského národného múzea v mincovom kabinete pre faleristiku. Bronzový Čestný odznak SFS dostal za dlhoročnú prácu ako kurátor pre faleristiku, kde má veľký prínos pre stredoeurópsku faleristiku, taktiež za publikáciu mnohých článkov, a v poslednom a najdôležitejšom rade za organizovanie a aktívnu účasť na 5. Medzinárodnej faleristickej konferencii v Budapešti a za autorstvo a nezastupiteľnú úlohu pri dôležitej výstave z roku 2015 venovanú faleristike “250. výročie založenia Radu sv. Štefana”. Dr. Lajosovi Pállosovi gratulujeme a nepochybujeme o tom, že spolupráca bude naďalej nadštandartne pokračovať.

Pavol Marciš

Predseda SFS

Bronzový Čestný odznak pre Dr. Csabu Tótha

25.1. 2017

Medzi dekorovanými z konferencie v Budapešti bol aj kurátor Maďarského národného múzea Dr. Csaba Tóth. Csaba Tóth je dlhoročný kurátor v mincovom kabinete pre stredoveké a novoveké mince. Je autorom mnohých výstav, kníh a článkov. Dr. Csaba Tóth dostal Čestná odznak Slovenskej faleristickej spoločnosti za dlhoročnú spoluprácu medzi SFS a Maďarským národným múzeom, za organizovanie výstav a vydanie publikácie ohľadne medailí, ale najmä za spoluorganizovanie 5. Medzinárodnej faleristickej spoločnosti v Budapešti a tiež za výpomoc pri organizovaní výstavy z roku 2015 s názvom “250 výročie Radu sv. Štefana”. Dekorovanému gratulujeme a pevne veríme, že spolupráca bude pokračovať naďalej.

Pavol Marciš

Predseda SFS

 

Bronzový Čestný odznak SFS pre Mgr. Mareka Budaja, PhD.

24.1. 2017

Pri príležitosti 5. Medzinárodnej faleristickej konferencie v Budapešti bolo odovzdaných niekoľko čestných odznakov SFS. Medzi ocenenými bol aj dlhoročný člen SFS a kurátor pre mince a medaile v Bratislavskom múzeu Mgr. Marek Budaj, PhD. MArek Budaj je dlhoročným kurátorom na Bratislavskom hrade, autor viacerých výstav numizmatického charakteru, mnohých odborných kníh a článkov a vydavateľ numizmatického časopisu Denarius. Čestný odznak mu bol udelený za dlhoročnú spoluprácu pre Slovenskú faleristickú spoločnosť, pre spoluorganizovanie výstavy “Slovenské vyznamenania” z roku 2013, ako aj hlavný spoluorganizátor dvoch Medzinárodných faleristických konferencií, ktoré sa konali v Bratislave. Marekovi Budajovi gratulujeme a dúfame, že v dobrej robote bude pokračovať.

Rada SFS

Prezident Kiska udelil najvyššie štátne vyznamenania

9.1. 2017

Ako každý rok, aj tento sa začínal udeľovaním štátnych vyznamenaní. Tento rok udelil prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 20 osobám.

Zita Furková, herečka Pribinov kríž II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti kultúry a divadelného umenia
Juraj Herz, režisér Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy v oblasti kultúry, filmového umenia a za mimoriadne šírenie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí
Juraj Hromkovič, profesor informatiky Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti vedy, výskumu a techniky
Martin Huba, herec a režisér Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj divadelného a filmového umenia
Tomáš Janovic, spisovateľ a aforista Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj literatúry a audiovizuálnej tvorby
Zora Jesenská [in memoriam], prekladateľka a publicistka Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj prekladateľskej činnosti
Ivan Kamenec, historik Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj historických vied
Michal Kaščák, organizátor festivalu Pohoda Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj kultúry
Michael Kocáb, hudobník Rad Bieleho dvojkríža II. triedy za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi Českou republikou a Slovenskou republikou a o posilnenie postavenia Slovenskej republiky v medzinárodných vzťahoch
Ladislav Kováč, biochemik Pribinov kríž II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výchovy a vzdelávania
Jaroslav Krajčo, právnik a sudca Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti práva
Alexandra Krsková, právnička a vysokoškolská pedagogička Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj práva a právnej etiky
Ján Langoš [in memoriam], politik Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a za zachovávanie pamäti národa
Mária Maciková, vinárka Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj Slovenskej republiky v oblasti poľnohospodárstva a vinárstva
Augustín Maťovčík, literárny historik Pribinov kríž II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti biografie a bibliografie
Eva Mosnáková, účastníčka odboja Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výtvarného umenia
Ilona Németh, výtvarníčka Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti výtvarného umenia
Dobroslav Pustaj [in memoriam], politický väzeň Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o demokraciu a ochranu ľudských práv a slobôd
Daniela Šilanová [in memoriam], publicistka a dramaturgička Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti publicistiky a divadelného umenia
Ivan Trimaj, ústavný právnik Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj práva

Všetkým vyznamenaním touto cestou gratulujeme a dúfame, že vyznamenania budú aj nosiť.

Zdroj: www.prezident.sk

 

Rada SFS

Reklama:

 

 

  Zde může být vaše reklama. Pro více informací kontakt TU.