Udeľovanie brošní za zásluhy o rozvoj slovenského ošetrovateľstva 14.9. 2012 v Bratislave

8.9. 2012

Slovenská faleristická spoločnosť Vás 

pozýva na vedeckú konferenciu venova-

nú ošetrovateľstvu na Slovensku, kde sa

pri 50 ročnom jubileu vzdelávania na Slo-

vensku budú odovzdávať brošne za zásluhy

o rozvoj slovenského ošetrovateľstva a to v

3 stupňoch – bronzová, strieborná a zlatá.

Bronzová je pre účastníkov konferencie,

strieborná pre prednášajúcich a zlatá sa bude

slávnostnom spôsobom udeľovať za zásluhy o rozvoj Slovenského

ošetrovateľstva. Všetci faleristi sú pozvaní na konferenciu, kde

jedným z organizátorov a i prednášajúcim je člen Rady SFS doc.

Vlastimil Kozoň, PhD.

Program a všetky informácie nájdete tu:

Program konferencie 14.9. 2012

 

Obrázky brošní všetkých stupňov:

 

 

 

This entry was posted in Home . Bookmark the permalink.