Udelenie odznakov SFS

Dňa 14. apríla 2018 v rámci riadneho SFS kongresu v Senci bol za zásluhy
pre SFS slávnostne udelený zakladajúcemu členovi SFS MUDr. Jozefovi
Hederovi Čestný odznak SFS III. triedy – bronzový č. 015. Taktiež bol
dekorovaný Členským odznakom č. 064 nový člen Radovan Ziegler. Srdečne
blahoželáme.

This entry was posted in Home . Bookmark the permalink.