This is alternative content.

Archive for the ‘Home’ Category

4. Medzinárodna konferencia vojenskej heraldiky – LISABON 23.-24. November

22.11. 2017

V dňoch 23. – 24.11. 2017 sa v portugalskom hlavnom meste uskutoční konferencia vojenskej heraldiky s blokom, kde budú odprednášané príspevky o faleristike. V tomto bloku bude mať príspevok aj predseda SFS Pavol Marciš. Téma jeho prednášky bude Československý vojnový kríž.

Program nájdete TU: Program Lisabon

Rada SFS

 

Člen SFS Karl Gattinger †

27.7. 2017

V júni tohto roka nás po zákernej chorobe opustil dlhoročný člen z Rakúska, Karl Gattinger. Pán Gattinger sa počas svojho života venoval Rakúsko-Uhorským dekoráciám a je autorom mnohých publikácií a článkov. V apríli 2017 mu SFS udelila Strieborný Čestný odznak SFS za jeho prínos pre faleristiku. Žiaľ odznak si nemohol prevziať osobne.

Česť jeho pamiatke

Rada SFS

 

Otvárame novú výstavu

Ďalšie pokračovanie výstavy “Faleristika pre každého” otvárame už tento piatok v Tríbečskom múzeu v Topoľčanoch. Tak ako tradične, aj tentoraz je cieľom výstavy priblížiť faleristiku širokej verejnosti a spropagovať túto pomocnú vedu historickú na Slovensku. Na príprave výstavy sa podieľali naši členovia Ivan Chudý, Roman Tabaček a Vladimír Považan.

Všetkých týmto srdečne pozývame!

Kongres SFS v Smoleniciach – 1.4. 2017

2.4. 2017

V mene predstavenstva, by som chcel všetkým zúčastnením poďakovať a zároveň pogratulovať pplk. v.v. Ing Marcelovi Šuštiakovi, ktorý od SFS obdržal bronzový čestný odznak a Ing. Josefovi Hrdému, ktorý za svoj celoživotný prínos pre československú faleristiku obdržal zlatý stupeň Čestného odznaku SFS.

JUDr. Pavol Marciš

Predseda SFS

2% Tlačivo

V Y H L Á S E N I E 2017

2% pre SFS – TLAČIVO!!!

7.3. 2016

Milí priaznivci SFS, v mene našej spoločnosti by sme Vás chceli poprosiť o darovanie 2% z daní práve pre našu spoločnosť.

Údaje:

Slovenská faleristická spoločnosť

Hollého 24

927 05 Šaľa

IČO: 42 204 798

Vyplnené tlačivo pre výhlasenie o 2% NÁJDETE TUV Y H L Á S E N I E 2017

SFS je riadne registrovaná notárskym úradom na poberanie 2%.

Vopred ďakujeme

Rada SFS


 

Kongres SFS v Smoleniciach

6.3. 2017

Dňa 1.4. 2017 (sobota) sa na zámku v Smoleniciach uskutočni riadny kongres Slovenskej faleristickej spoločnosti.

Pozvaní sú len členovia SFS a pozvaní hostia. Svoju účasť a ubytovanie prosím nahláste kontaktnej osobe: Dušan Holkovič (holkovic.d@gmail.com).

Rada SFS

Rukopis od Ladislava Jambora k stiahnutiu ZDARMA

14.2. 2017

S dovolením rodiny pána Ladislava Jambora si vám Slovenská faleristická spoločnosť dovoľuje sprístupnit prvotinu venovanú vyznamenaniam Slovenskej republiky 1939-1945 pod názvom:

Rady * Vyznamenania * Pamätné odznaky * Symbolické náhradky * Slovenskej republiky 1939 1945. Jedná sa o akúsi prvotinu v slovenskej faleristike, z ktorej vo veľkej miere Čerpal aj Ľudovít Trenčan. Ladislav Jambol bol ocenený Čestným odznakom SFS v striebornom stupni.

Monografia TU: Jambor L. Rady a vyznamenania … SK 1939-1945, Trenčín 1970.

 

Pavol Marciš

Predseda SFS

Bronzový Čestný odznak SFS pre Dr. Lajosa Pállosa

25.1. 2017

Ďalší dekorovaný taktiež pochádza z Maďarského národného múzea a je ním Dr. Lajos Pállos. Dr. Pállos je kurátorom Maďarského národného múzea v mincovom kabinete pre faleristiku. Bronzový Čestný odznak SFS dostal za dlhoročnú prácu ako kurátor pre faleristiku, kde má veľký prínos pre stredoeurópsku faleristiku, taktiež za publikáciu mnohých článkov, a v poslednom a najdôležitejšom rade za organizovanie a aktívnu účasť na 5. Medzinárodnej faleristickej konferencii v Budapešti a za autorstvo a nezastupiteľnú úlohu pri dôležitej výstave z roku 2015 venovanú faleristike “250. výročie založenia Radu sv. Štefana”. Dr. Lajosovi Pállosovi gratulujeme a nepochybujeme o tom, že spolupráca bude naďalej nadštandartne pokračovať.

Pavol Marciš

Predseda SFS

Bronzový Čestný odznak pre Dr. Csabu Tótha

25.1. 2017

Medzi dekorovanými z konferencie v Budapešti bol aj kurátor Maďarského národného múzea Dr. Csaba Tóth. Csaba Tóth je dlhoročný kurátor v mincovom kabinete pre stredoveké a novoveké mince. Je autorom mnohých výstav, kníh a článkov. Dr. Csaba Tóth dostal Čestná odznak Slovenskej faleristickej spoločnosti za dlhoročnú spoluprácu medzi SFS a Maďarským národným múzeom, za organizovanie výstav a vydanie publikácie ohľadne medailí, ale najmä za spoluorganizovanie 5. Medzinárodnej faleristickej spoločnosti v Budapešti a tiež za výpomoc pri organizovaní výstavy z roku 2015 s názvom “250 výročie Radu sv. Štefana”. Dekorovanému gratulujeme a pevne veríme, že spolupráca bude pokračovať naďalej.

Pavol Marciš

Predseda SFS

 

Reklama:

 

 

  Zde může být vaše reklama. Pro více informací kontakt TU.