This is alternative content.

Archive for the ‘Decorations SFS’ Category

Členský odznak SFS

 

 

 

 

 

 

 

Členský odznak Slovenskej faleristickej spoločnosti  sa udeľuje na základe prijatia za  člena SFS a schválením Radou SFS. Predpokladom na udelenie je uplynutie jednoročného  členstva alebo po zaplatení minimálne dvojročného  členského príspevku.

 

Počet číslovaných odznakov: 72 kusov

Počet nečíslovaných odznakov: 18 kusov + odznaky označené ako duplikát (“D”)

Počet udelených odznakov: 41 kusov

 

SMERNICA TU:Smernica SFS o odznakoch 2011.

Čestný odznak SFS

I. ZLATÝ STUPEŇ

 

 

 

 

 

 

 

Zlatý stupeň Čestného odznaku  sa udeľuje osobám za obzvlášť významné zásluhy v oblasti faleristiky, za celoživotný prínos pre rozvoj faleristiky a ďalších historických vied.

 

Zoznam nositeľov:

001   Ľudovít Trenčan (in memoriam) – SVK (2011)

002   Václav Měřička (in memoriam) - CZE (2012)

003   prof. PhDr. Attila Pandula, Phd. – HUN (2012)

004   Österreichische Gesellschaft für Ordenskunde – AUS (2015)

 

 

II. STRIEBORNÝ STUPEŇ

 

 

 

 

 

 

 

Strieborný stupeň Čestného odznaku sa udeľuje osobám za významné zásluhy v oblasti faleristiky. Odznak sa udeľuje aj osobe, ktorá svojim literárnym prínosom významne prispela k rozvoju faleristiky ako vedy, alebo predsedom zahraničných faleristických spoločností.

 

Zoznam nositeľov:

001  PhDr. Igor Graus, PhD. – SVK (2011)

002  RNDr. Ivan Koláčný – CZE (2011)

003  Friedrich Tusek – AUS (2011)

004  Felix Kilian – AUS (2012)

005  MUDr. Roman Jedlička – CZE (2012)

006  Ing. Josef Hrdý – CZE (2012)

007  Hartmut Rochowanski – AUS (2014)

008  prof. PhDr. Vlastimil Kozoň, PhD. – SVK (2014)

009 Mgr. Ladislav Jambor (in memoriam) – SVK (2016)

010 Dr. Melinda Torbágyi – HUN (2016)

 

 

III. BRONZOVÝ STUPEŇ

 

 

 

 

 

 

 

 

Bronzový stupeň Čestného odznaku sa udeľuje osobám, ktoré svojím prínosom napomohli faleristike, sú obzvlášť aktívni v Slovenskej faleristickej spoločnosti, alebo ju ideovo alebo materiálne významne podporili.

 

Zoznam nositeľov:

001 Bc. Pavol Marciš – SVK  (2011)

002 Doz. PhDr. Vlastimil Kozoň, Phd. – SVK (2012)

003 prof. Fraňo Štefunko ( in memoriam) – SVK (2012)

004 Ing. Rudolf Rezníček – SVK (2012)

005 Dr. Robert Linke – AUS (2013)

006 Ladislav Sedlák – CZE (2013)

008 Vladimír Považan – SVK (2014)

009 Mgr. Tomáš Šefranko – SVK (2016)

010 Dr. Csaba Tóth – HUN (2016)

011. Dr. Lajos Pallos – HUN (2016)

012 Mgr. Marek Budaj, PhD. – SVK (2016)

013 mjr. Mgr. Roman Záň – SVK (2016)

 

 


Dekorácie a ocenenia udelené SFS

Členstvo v OGO (Rakúskej faleristickej spoločnosti)

SFS bolo 23.10. 2012 v deň konania 2. Medzinárodnej faleristickej konferencie v Bratislave slávnostne udelené členstvo v OGO. Členský odznak

symbolicky odovzdal prezident OGO Mag. Dr. M. Christian Ortner predsedovi SFS Mgr. Pavlovi Marcišovi.

Členský odznak:                                                                   Dekrét:

 

Reklama:

 

 

  Zde může být vaše reklama. Pro více informací kontakt TU.